Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โครงสร้างข้อสอบกลางกลุ่ม 8-10 โรงเรียน ปีการศึกษา 2563
 

โครงสร้างข้อสอบกลางกลุ่ม 8 - 10 โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางที่ปรับปรุง ตามเอกสารแนบ ไฟล์แนบ 1มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 533 ครั้ง จาก งานพัฒนาการศึกษา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน