อัลบัมภาพที่ 335    ประมวลภาพปฐมนิเทศครูผู้ได้รับทุนศึกษาภาษาอังกฤษต่อที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1/2561 (งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ)
อัลบัมภาพที่ 334    ประมวลภาพการสอบชิงทุนศึกษาภาษาอังกฤษต่อที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1/2561 (งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ)
<< Back Next >>