อัลบัมภาพที่ 385    ภราดาศราวธ ยุชมภู หัวหน้าสำนักงานฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ประชุมสำนักงานฝ่ายการศึกษา ณ ห้องประชุม Louis Marie ชั้น G อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานสำนักงานฝ่ายการศึกษา)
<< Back Next >>