แนวปฏิบัติในการดำเนินการ ร่วมโครงการสอบวัดคุณภาพผู้เรียน CGPTA-FSG (ข้อสอบสมาพันธ์ฯ) ปีการศึกษา 2560
(09/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
ประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ที่ 1/2560 รางวัลผลงานวิจัยฯ ปีการศึกษา 2559
(18/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
โครงสร้างข้อสอบสอบวัตคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2560 ของ FSG-CGPTA
(13/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
การใช้ข้อสอบกลางสำหรับ 8 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา 2560
(13/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
เฉลยข้อสอบสมาพันธ์ฯ(CGPTA-FSG) ปีการศึกษา 2559
(02/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
แนวปฏิบัติในการดำเนินการ ร่วมโครงการสอบวัดคุณภาพผู้เรียน CGPTA-FSG (ข้อสอบสมาพันธ์ฯ) ปีการศึกษา 2559
(29/พฤศจิกายน/2559 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
ส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยจากคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
(14/กันยายน/2559 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
Back Next