ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565
<< Back Next >>