ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลเเห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2565 วันเสาร์ที่  27 สิงหาคม 2565 (งานสารสนเทศฝ่ายการศึกษา)
   คณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาฯ ร่วมรับฟังรายละเอียดติดตามการใช้ระบบ SWIS (Implement) (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
<< Back Next >>