ประวัติการทำงาน

ปี ค.ศ. 2019-ปัจจุบัน

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (ACL)

ปี ค.ศ. 2010-2018

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (MCP)

ปี ค.ศ. 2009

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ACT)

ปี ค.ศ. 2006-2008

โรงเรียนอัสสัมอุบลราชธานี (ACU)

ปี ค.ศ. 2001-2005

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา (SLC)

ปี ค.ศ. 2000

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ACT)

ปี ค.ศ. 1999

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ACS)

ปี ค.ศ. 1996 - 1998

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (ACR)

อัลบั้มประวัติการทำงานในโรงเรียนจากฐานข้อมูล SWIS