กำหนดการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

กำกับติดตามระยะที่ 1 สำหรับโรงเรียนในเครือฯ

สถานที่ ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กำกับติดตามระยะที่ 1 สำหรับโรงเรียนในเครือฯ

สถานที่:ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิตราพร ซื่อธานุวงศ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 วางแผน ติดตามการดำเนินงานการปรับใช้โปรแกรม SWIS: Basic โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 วางแผน ติดตามการดำเนินงานการปรับใช้โปรแกรม SWIS: Basic โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
- กำกับติดตามระยะที่ 1 สำหรับโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 14 ก.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 21 ก.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 29 ก.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 3 พ.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 7 พ.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 10 พ.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 16 พ.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 1 ธ.ค. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 15 ธ.ค. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 16 ก.พ. 2567)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 19 ก.พ. 2567)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 22 ก.พ. 2567)
- ตรวจติดตามโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 28 ก.พ. 2567)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 29 ก.พ. 2567)

แผนงาน : กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep