กำหนดการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ตรวจติดตามโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566

สถานที่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

เวลา รายการ
10:00 - 12:00

ตรวจติดตามความคืบหน้าระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

สถานที่:โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิตราพร ซื่อธานุวงศ์หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 วางแผน ติดตามการดำเนินงานการปรับใช้โปรแกรม SWIS: Basic โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 วางแผน ติดตามการดำเนินงานการปรับใช้โปรแกรม SWIS: Basic โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
- กำกับติดตามระยะที่ 1 สำหรับโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 14 ก.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 21 ก.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 29 ก.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 3 พ.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 7 พ.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 10 พ.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 16 พ.ย. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 1 ธ.ค. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 15 ธ.ค. 2566)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 16 ก.พ. 2567)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 19 ก.พ. 2567)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 22 ก.พ. 2567)
- ตรวจติดตามโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 28 ก.พ. 2567)
- ตรวจติดตามโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมดำเนินการตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปี 2566 (วันที่ 29 ก.พ. 2567)

แผนงาน : ดำเนินงานและติดตามการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศทั้งระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่อยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ (ระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep