กำหนดการ

วันที่ 8 กันยายน 2566

ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS) ครั้งที่ 2/2566

สถานที่ ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

เวลา รายการ
09:30 - 12:00

ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS) ครั้งที่ 2/2566 ค่ะ
ผ่าน VDO Conference
Thaibrothers Conference Room
https://thaibrothers.webex.com/meet/cisco 
571448326@thaibrothers.webex.com

สถานที่:ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิตราพร ซื่อธานุวงศ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 พัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือฯ


แผนงาน : ดำเนินงานและติดตามการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศทั้งระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่อยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ (ระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep